การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, ประจวบคีรีขันธ์

icon_car.jpg (808 bytes)รถยนต์

  1. ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ ทางหลวงหมายเลข 35 ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษม เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดเพชรบุรี แล้วเข้าสู่ตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางประมาณ 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง

  2. ใช้เส้นทางสายเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี แล้วเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชั่วโมง

 

-----------------------------------------

 

icon_bus.gif (237 bytes) รถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี cupmushroom.jpg (5281 bytes)มีบริการรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพฯ-หัวหิน กรุงเทพฯ-ปราณบุรี และกรุงเทพฯ-บางสะพาน เป็นประจำทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-435-1199-200 (รถปรับอากาศ) และ โทร. 02-434-5557-8 (รถธรรมดา)

 

-----------------------------------------

 

icon_railway.gif (1046 bytes)ทางรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย (จากสถานีรถไฟหัวลำโพง) มีบริการรถไฟสายใต้ไปหัวหิน ปราณบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทางการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 02-223-7010, 02-223-7020

 

-----------------------------------------

 

  action.gif (910 bytes) ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอ และกิ่งอำเภอต่าง ๆ

อำเภอกุยบุรี 30 กิโลเมตร
อำเภอทับสะแก 42 กิโลเมตร
อำเภอปราณบุรี 57 กิโลเมตร
อำเภอบางสะพาน 75 กิโลเมตร
อำเภอหัวหิน 90 กิโลเมตร
อำเภอบางสะพานน้อย 112 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอสามร้อยยอด 45 กิโลเมตร

 

-----------------------------------------

action.gif (910 bytes) หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 032)

อำเภอหัวหิน

ที่ว่าการอำเภอหัวหิน

512267

เทศบาลเมืองหัวหิน

511047, 511367

ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว

511047

โรงพยาบาลหัวหิน

511743

สถานีขนส่งอำเภอหัวหิน (เดินรถโดยสารประจำทาง)

511230

สถานีเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้นหนึ่ง

511654, 512543

สถานีตำรวจภูธรอำเภอหัวหิน

511027

สถานีรถไฟหัวหิน

511073

สนามบินหัวหิน

520179

อำเภอเมือง

สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

601560

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

602019

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

602016

ที่ว่าการอำเภอเมือง

611153

เทศบาลเมือง

601413, 602341

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

611053, 601060-4

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง

611148

สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์

611175